เดอะวันซิม
  แพ็กเกจ THE ONE SIM [All Network 0.64B]ExVAT
 
  นาทีละ 64 สต. ทุกเครือข่าย 24 ชม.
  เต็มสปีด 3 GB 30 วัน
  ฟรี 2 GB*

 • เล่นโซเชียล 9 แอปพิเคชั่น คือ Facebook, Facebook Messenger , LINE, Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, Viber, Bee Talk ที่ความเร็ว 1 Mbps
 • ดู AIS PLAY ที่ความเร็ว 7.2 Mbps.
 • ใช้งาน AIS SUPER WiFi ที่ความเร็ว 650 Mbps. ปริมาณ 3 GB หลังจากนั้นใช้งานไม่จำกัดที่ความเร็ว 256 Kbps. โดยกด *388*1# เพื่อรับ Username และ Password แต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่
 • เติมเงินสะสมครบ 150 บาท รับอินเตอร์เน็ต 3G/4G ปริมาณ 1 GB และรับเพิ่มอินเตอร์เน็ต 4G ปริมาณ 1 GBสำหรับเครื่องที่รองรับ 4G
 • เดือนที่ 2-12 เติมเงินสะสมครบ 150 บาทต่อเดือน เพื่อรับสิทธิ์ใข้งานฟรี (ข้อ 1-4 )
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีต่างๆจะสิ้นสุดทันทีที่เปลี่ยนโปรโมชั่นและจะไม่สามารถใช้บริการโอนเงินให้หมายเลขอื่นได้ในช่วงเวลารับสิทธิ์โปรโมชั่น
+ เพิ่มเติม
-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 36 เบอร์
 • เติมเงิน
  062-549-4630
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-5160
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-5201
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-5360
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-6056
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-6218
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-6276
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-6605
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-6674
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-6726
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-7010
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-7016
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-7032
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-7065
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-7073
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-7089
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-7103
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-7267
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-7312
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  062-549-7320
  เดอะวันซิม