เดอะวันซิม
  แพ็กเกจ THE ONE SIM
  แอปยอดฮิต ความเร็ว 4 Mbps นาน 30 วัน
ตั้งแต่ เที่ยงคืน-เที่ยงวัน (สูงสุด 30 วัน) ทุกวัน ผ่านแอป my AIS
& รวม 2 GB (สูงสุด 30 วัน) ทุกวัน ผ่านแอป my AIS
  ค่าโทรนาทีแรก 1 บาท ทุก 30 วินาที คิด 42 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
  ไม่จำกัด นาน 30 วัน

เงื่อนไข THE ONE SIM
 • สิทธิ์ใช้งานอินเตอร์เนตผ่าน TikTok แอปยอดฮิต ฟรี! ที่ความเร็ว 4 Mbps นาน 30 วัน และสูงสุดต่อเนื่อง 1 ปี
 • รับสิทธิ์ใช้งานอินเตอร์เนตผ่านYouTube ฟรี! ตั้งแต่เวลา 00.00 น.-12.00 น. ที่ความเร็ว 7.2 Mbps โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ทุกวัน ผ่าน My AIS Application สูงสุดนาน 1 ปี
 • รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อดู AIS PLAY และฟังเพลงผ่าน Application JOOX รวม 2 GB ที่ความเร็ว 7.2 Mbps โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ทุกวัน ผ่าน My AIS Application สูงสุดนาน 1 ปี
 • รับสิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi นาน 30 วัน

รับฟรี! ทุกเดือน นาน 12 เดือน เมื่อเติมสะสมครบ 150 บาท/เดือน

 • ค่าโทรนาทีแรก 1 บาท ทุก 30 วินาที คิด 42 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • SMS ข้อความละ 2 บาท
 • MMS ข้อความละ 3 บาท
 • อินเทอร์เน็ต เมกกะไบท์ละ 1.50 บาท
 • VDO Call นาทีละ 1.50 บาท
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีต่างๆ จะสิ้นสุดทันทีที่เปลื่ยนโปรโมชัน และจะไม่สามารถใช้บริการโอนเงินให้หมายเลขอื่นได้ในช่วงเวลารับสิทธิ์โปรโมชัน
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น เพื่อ เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่าย ตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อ เนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ รายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่าย การให้บริการโดยรวมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
+ เพิ่มเติม
-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 494 เบอร์ ซื้อจากออนไลน์เท่านั้น
 • เติมเงิน
  065-607-4358
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-607-4831
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-607-5836
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-607-6271
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-607-7329
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-607-8156
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-607-9534
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-609-0338
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-609-0843
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-609-3273
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-609-3426
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-609-7821
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-612-6708
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-613-4583
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-613-4793
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-613-4835
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-613-5378
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-613-5743
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-613-5834
  เดอะวันซิม
 • เติมเงิน
  065-613-6085
  เดอะวันซิม