ซิม ทู ฟลาย 899
  แพ็กเกจ SIM2Fly 899 Non-Stop [All NW 0.99/0.25B/min ExVAT]
  Non-Stop เต็มสปีด 4 GB นาน 15 วัน
  โทรกลับไทย – รับสาย เริ่ม นาทีละ 6 บ.
  ประเทศที่รองรับการใช้งาน คลิก

 • SIM2Fly ยุโรป อเมริกา และอื่นๆราคา 899 บาท สามารถใช้เน็ตโรมมิ่ง ด้วยความเร็วสูงสุดที่ปริมาณ 4GB ภายในเวลา 15 วัน หลังใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 128 Kbps ตามระยะเวลาใช้งานแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้ในประเทศที่กำหนดเท่านั้น กรณีใช้งานประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแพ็กเกจ จะไม่สามารถใช้เน็ตได้
 • สามารถเปิดใช้ซิมครั้งแรกได้ที่ไทยหรือประเทศอื่นๆที่รองรับการใช้งาน SIM2Fly แต่หากประเทศที่เปิดใช้งานไม่อยู่ในเงื่อนไขแพ็กเกจ SIM2Fly ที่ซื้อจะไม่สามารถใช้เน็ตได้ โดยจะยังไม่เริ่มนับจำนวนวันใช้งานในแพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งที่มาพร้อมซิม
 • แพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งเริ่มนับวันใช้งานเมื่อมีการเชื่อมต่อเน็ตที่ต่างประเทศครั้งแรก โดยระยะเวลาของแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง เริ่มนับจากวันและเวลาตามระบุใน SMS ยืนยันการเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 • ซิมที่เปิดใช้แล้วจะต้องนำไปใช้งานครั้งแรกที่ต่างประเทศภายใน 60 วัน (เฉพาะประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ซื้อ) หากไม่มีการใช้งานที่ต่างประเทศภายใน 60 วัน จะไม่สามารถใช้งานแพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งที่มาพร้อมซิมได้ ต้องซื้อแพ็กเกจเสริมใหม่
 • สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานเน็ตโรมมิ่ง กด *111*6# แล้วโทรออก
 • อินเทอร์เน็ตจะสิ้นสุดการใช้งานอัตโนมัติ เมื่อระยะเวลาแพ็กเกจสิ้นสุด หากใช้แพ็กเกจเน็ต SIM2Fly ไม่หมด ไม่สามารถนำกลับมาใช้ในประเทศไทยได้
 • กรณีที่นำ SIM2Fly กลับมาใช้งานในประเทศไทยจะคิดค่าบริการตามโปรบาทหาร 4
 • แพ็กเกจอื่นๆที่สมัครสำหรับใช้งานในประเทศไทย ไม่สามารถนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้
+ เพิ่มเติม
-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 482 เบอร์
 • เติมเงิน
  061-424-0067
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-0119
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-0210
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-0214
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-0266
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-0285
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-0417
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-0787
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-1239
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-1247
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-1478
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-1703
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-1833
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-2110
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-2213
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-2372
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-2750
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-3138
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-3563
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  061-424-3645
  ซิม ทู ฟลาย 899