s


เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน

ราคาซิม 499 บาท

  4G/3G ความเร็ว 1 Mpbs 7.5 GB
(หลังจากใช้งานครบสามารถใช้เน็ตได้ต่อเนื่องความเร็ว 128 Kbps)
  โทรฟรีเครือข่ายเอไอเอส 24 ชั่วโมง
โทรนอกเครือข่าย วินาทีละ 1.5 สตางค์ นาทีแรก 1 บาท
  ใช้งานได้ 6 เดือน

เงื่อนไข (ซิมออนไลน์มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ซื้อ โปรดเปิดใช้งานผ่าน My AIS Application)
 • ลูกค้าสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วคงที่ 1 Mbps ปริมาณ 7.5GB ต่อเดือน หลังจากใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • โทรฟรี เครือข่ายเอไอเอส ตลอด 24 ชม. (จำกัดครั้งละ 60 นาที) ส่วนเกินชั่วโมงคิดนาทีละ 1 บ. (ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบเวลาในการใช้เอง ระบบไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อใช้งานครบ 30 นาที)
 • โทรนอกเครือข่าย วินาทีละ 1.5 สตางค์ นาทีแรก 1 บาท
 • อัตราค่าบริการ: VDO Call นาทีละ 1.5 บาท, SMS ข้อความละ 2 บาท, MMS ข้อความละ 3 บาท
 • รับสิทธิ์นาน 6 เดือน
 • ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ ในภายหลัง จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที
 • กรณีลูกค้าใช้งาน Promotion นี้ จะไม่สามารถเปลี่ยน Promotion ได้ ภายใน 180 วัน
 • ไม่สามารถใช้งานกับบริการ Multi SIM/Multi SIM Plus ได้
 • ไม่สามารถใช้งาน BitTorrent ได้
 • สามารถสมัครแพ็คเกจ On Top เพิ่มเติมได้
 • แพ็กเกจจะสิ้นสุด แบบครั้งต่อครั้ง (Time to Time) ไม่ต่ออัตโนมัติ
 • ไม่มี SMS แจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดแพ็กเกจ
 • เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด คือ โปรโมชั่น " 3G โปร 30 กำลังดี " ซึ่งระบบจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันการต่อแพ็กเกจ " โปร 30 กำลังดี ค่าโทรนาทีละ 0.99บ ทุกเครือข่าย 24 ชม." หรือหลังจากได้รับโปร 30 กำลังดี แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้นได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ หรือการโอนไปให้บุคคลอื่น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • กรณีลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ เมื่อลูกค้าได้รับซิมแล้วต้องทำการยืนยันตัวตน โดยสามารถลงทะเบียนเปิดใช้งานได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชั่น myAIS หรือนำซิมไปลงทะเบียนได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ AIS ได้ทุกช่องทางทั่วประเทศ และรอรับ SMS ยืนยันก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการ และเงื่อนไขของแพ็กเกจทุกรายการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
+ เพิ่มเติม-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 160 เบอร์ ซื้อจากออนไลน์เท่านั้น
 • เติมเงิน
  092-632-4681
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4687
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4702
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4716
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4731
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4765
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4768
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4801
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4804
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4807
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4816
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4822
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4836
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4843
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4861
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4869
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4921
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4927
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-4976
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน
 • เติมเงิน
  092-632-5010
  เน็ตมาราธอน 1 Mbps 6 เดือน