เน็ต มาราธอน 1200
  แพ็กเกจ Net marathon 1,200
  4G/3G ความเร็ว 1 Mpbs 7.5 GB
(หลังจากใช้งานครบสามารถใช้เน็ตได้ต่อเนื่องความเร็ว 128 Kbps)
  โทรฟรีเครือข่ายเอไอเอส 24 ชั่วโมง
โทรนอกเครือข่าย วินาทีละ 15 สตางค์ นาทีแรก 1 บาท
  ใช้งานได้ 12 เดือน

 1. อัตราค่าบริการเสริม SMS 2 บ./ข้อความ , MMS 3 บ./ข้อความ
 2. หลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
 3. ค่าโทรส่วนเกินชั่วโมง คิดค่าบริการ นาทีละ 1 บาท
 4. ลูกค้าสามารถเช็คปริมาณเน็ตคงเหลือ จากช่องทาง USSD *121*3# โทรออก (ฟรี) , หรือ my AIS
 5. ความเร็วในการใช้งาน Internet ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานที่ ,จำนวนผู้ใช้
 6. ซิมเน็ตมาราธอน ในกล่องเป็นซิมแบบ MULTISIZE SIM (3 ขนาดในใบเดียวกัน)
 7. อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 8. หลังใช้บริการครบ 6 เดือน 12 เดือน ลูกค้าจึงจะสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นโปรอื่นๆ ได้
 9. อัตราค่าใช้บริการที่กำหนด เฉพาะการโทรภายในประเทศ ไม่รวมการใช้บริการเสริม ยกเว้นบริการเสริม Call Waiting & Holding , Call Forward และ Talk2Group (Call Conference)
 10. กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ ในภายหลัง จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที
  • สามารถแชร์ WiFi Hotspot ได้
  • ไม่สามารถใช้งานกับบริการ Multi SIM ได้
  • ไม่สามารถใช้งาน BitTorrent ได้
  • สามารถสมัครแพ็คเกจ On Top เพิ่มเติมได้
  • แพ็กเกจจะสิ้นสุด แบบ Time to Time
  • ไม่มี SMS แจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดแพ็กเกจ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า หากพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้ซื้อนำสินค้าหรือซิมการ์ดไปขายต่อในเชิงพาณิชย์
 12. ผู้ใช้บริการ ต้องนำซิมการ์ดมาราธอนที่ได้ซื้อไปติดต่อลงทะเบียนเป็นผู้ถือครองเลขหมาย และเปิดใช้งานภายใน 14 วัน
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการ และเงื่อนไขของแพ็กเกจทุกรายการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
+ เพิ่มเติม
-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 1551 เบอร์ ซื้อจากออนไลน์เท่านั้น
 • เติมเงิน
  092-549-7016
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-549-7035
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-549-7340
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-0243
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-0316
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-0396
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-0421
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-0430
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-0510
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-0732
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-5076
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-5083
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-5206
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-5208
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-5310
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-554-5860
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-556-2317
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-556-2531
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-556-3016
  เน็ต มาราธอน 1200
 • เติมเงิน
  092-556-3184
  เน็ต มาราธอน 1200