เน็ต มาราธอน 1400
  แพ็กเกจ Net marathon 1,400
  4G/3G ความเร็ว 4 Mpbs 20 GB
(หลังจากใช้งานครบสามารถใช้เน็ตได้ต่อเนื่องความเร็ว 128 Kbps)
  โทรในเครือข่ายเอไอเอสชั่วโมงละ 1บาท
โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท
  ใช้งานได้ 6 เดือน

 1. อัตราค่าบริการเสริม SMS 2 บ./ข้อความ , MMS 3 บ./ข้อความ
 2. หลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
 3. ค่าโทรส่วนเกินชั่วโมง คิดค่าบริการ นาทีละ 1 บาท
 4. ลูกค้าสามารถเช็คปริมาณเน็ตคงเหลือ จากช่องทาง USSD *121*3# โทรออก (ฟรี) , หรือ my AIS
 5. ความเร็วในการใช้งาน Internet ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานที่ ,จำนวนผู้ใช้
 6. ซิมเน็ตมาราธอน ในกล่องเป็นซิมแบบ MULTISIZE SIM (3 ขนาดในใบเดียวกัน)
 7. อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 8. หลังใช้บริการครบ 6 เดือน 12 เดือน ลูกค้าจึงจะสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นโปรอื่นๆ ได้
 9. อัตราค่าใช้บริการที่กำหนด เฉพาะการโทรภายในประเทศ ไม่รวมการใช้บริการเสริม ยกเว้นบริการเสริม Call Waiting & Holding , Call Forward และ Talk2Group (Call Conference)
 10. กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ ในภายหลัง จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที
  • สามารถแชร์ WiFi Hotspot ได้
  • ไม่สามารถใช้งานกับบริการ Multi SIM ได้
  • ไม่สามารถใช้งาน BitTorrent ได้
  • สามารถสมัครแพ็คเกจ On Top เพิ่มเติมได้
  • แพ็กเกจจะสิ้นสุด แบบ Time to Time
  • ไม่มี SMS แจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดแพ็กเกจ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า หากพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้ซื้อนำสินค้าหรือซิมการ์ดไปขายต่อในเชิงพาณิชย์
 12. ผู้ใช้บริการ ต้องนำซิมการ์ดมาราธอนที่ได้ซื้อไปติดต่อลงทะเบียนเป็นผู้ถือครองเลขหมาย และเปิดใช้งานภายใน 14 วัน
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการ และเงื่อนไขของแพ็กเกจทุกรายการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
+ เพิ่มเติม
-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 649 เบอร์
 • เติมเงิน
  065-548-1546
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-1887
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-2127
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-2560
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-2859
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-3797
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-4153
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-4260
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-4305
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-4508
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-5576
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-5837
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-5922
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-6025
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-6367
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-6903
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-7100
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-7957
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-8091
  เน็ต มาราธอน 1400
 • เติมเงิน
  065-548-8357
  เน็ต มาราธอน 1400