เน็ต มาราธอน 1400
  แพ็กเกจ Net marathon 1,400
  ไม่อั้น 4 Mbps นาน 6 เดือน
 
 • 1 บ./ชม. ในเครือข่าย
 • 1 บ./นาที นอกเครือข่าย
  ใช้งานได้ 6 เดือน

 1. ซิมราคา 1,400 บาท ลค.สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วคงที่ 4 Mbps ได้นาน 6 เดือน
 2. อัตราค่าโทรในเครือข่าย AIS 1 บ./ชม. อัตราค่าโทรไปเครือข่ายอื่น 1 บ./นาที
 3. อัตราค่าบริการ SMS ข้อความละ 2 บาท, MMS ข้อความละ 3 บาท
 4. หลังใช้งานครบ 6 เดือน จะถูกคิดค่าบริการดังต่อไปนี้
  • อัตราค่าโทรนาทีละ 99 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
  • อินเทอร์เน็ตคิดตามการใช้งานจริง 2 บาท/MB
  • SMS 3 บาท / MMS 4 บาท
 5. ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 6. ลค.สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจผ่าน IVR *777  ได้ ซึ่งในกรณีที่ลค.ได้เปลี่ยนเป็นแพ็กเกจใหม่แล้ว ลค.จะไม่สามารถกดเปลี่ยนกลับมาเป็นแพ็กเกจเดิมผ่าน IVR *777  ได้ (ลค. ต้องซื้อซิมใหม่เท่านั้น)
+ เพิ่มเติม
-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 0 เบอร์