s


ZEED 5G

ราคาซิม 55 บาท

  349 บาท
  20 GB
4G/3G ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 15 Mbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS 24 ชม.
โทรฟรีนอกเครือข่าย 200 นาที
  ไม่จำกัด
  นาน 12 เดือน
  นาน 6 เดือน
 นาน 6 เดือน
  รับสิทธิ์ชม นานสูงสุด 12 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย จาก AIS (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

เงื่อนไขแพ็กเกจ
• แพ็กเกจนี้สำหรับนักศึกษา อายุ 17-24 ปี ที่ขอรับสิทธิ์ โดยสามารถรับได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตรประชาชน เท่านั้น (กรณีนักศึกษาใช้แพ็กเกจรายเดือนสำหรับนักศึกษาอื่นๆ อยู่ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้)
•โทรฟรีในเครือข่าย AIS ครั้งละไม่เกิน 30 นาที ส่วนเกินค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)
•ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 2.50 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
• ค่าบริการแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่า license และค่าสมัครการใช้บริการอื่นๆ ในการใช้งาน Google Meet, Office 365, ZOOM รวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆ
• สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม wifi
• รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
• สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
• ไม่สามารถใช้บริการ multi SIM ได้
• อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามระยะความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่าง ต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรับสิทธิ์ชม Disney+ Hotstar นานสูงสุด 12 เดือน* (ไม่มีค่าใช้จ่ายจาก AIS) เฉพาะลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่และย้ายค่ายเบอร์เดิมแพ็กเกจที่กำหนดเท่านั้น
• สำหรับลูกค้าที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมเป็นเครือข่ายเอไอเอส ระบบรายเดือน และสมัครแพ็กเกจ AIS ZEED 5G เปิดเบอร์ใหม่และย้ายค่ายเบอร์เดิม 349 บ. และ 449 บ. สำเร็จสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65
• สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ที่จดทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
• ในการรับสิทธิ์ ลูกค้าต้องทำการสมัครแพ็กเกจ Disney+ Hotstar รายเดือน ผ่านหมายเลข *111โทรออก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จ
• เมื่อสมัครสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยัน ลูกค้าสามารถรับชม Disney+ Hotstar ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ disneyplushotstar.com หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar ผ่าน App Store และ Google Play Store แล้วเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือเอไอเอส
• ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ส่วนลด ภายในสามวัน หลังจากสมัครแพ็กเกจ Disney+ Hotstar รายเดือน
• มีการเรียกเก็บค่าแพ็กเกจ Disney+ Hotstar รายเดือน 99 บาทต่อเดือน พร้อมรับส่วนลด  99 บาท ในเดือนที่ 2 เป็นต้นไป นานสูงสุด 12 เดือน หลังจากนั้นรับสิทธิ์ค่าบริการตามโปรโมชันตามช่วงเวลานั้น ๆ โดยแพ็กเกจจะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัตินอกจากลูกค้าทำการยกเลิก
• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำการสมัครแพ็กเกจ Disney+ Hotstar รายเดือน ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65  หากสมัครหลังจากวันดังกล่าว ค่าบริการจะคิดราคาตาม ช่วงเวลานั้น ๆ
• ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเมื่อชำระค่าบริการ ตามกำหนด หากถูกระงับบริการชั่วคราวจะไม่รับส่วนลด สำหรับเดือนนั้น (รับชม Disney+ Hotstar ได้ตามปกติ)
• ส่วนลดค่าบริการสำหรับแพ็กเกจ Disney+ Hotstar รายเดือน จะสิ้นสุดเมื่อ
- เปลี่ยนแพ็กเกจที่ราคาต่ำกว่าที่กำหนด
- เปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน
- ยกเลิกแพ็กเกจ Disney+ Hotstar รายเดือน
- ยกเลิกบริการหมายเลขโทรศัพท์ที่รับสิทธิ์
- ย้ายค่ายเป็นเครือข่ายอื่น
• หากส่วนลดค่าบริการสำหรับแพ็กเกจ Disney+ Hotstar รายเดือน สิ้นสุดตามเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถรับสิทธิ์ด้วยหมายเลขเดิมได้
• ลูกค้าย้ายค่ายที่สมัครแพ็กเกจ Share Plan (หนึ่งบิลหลายเบอร์) ต้องใช้หมายเลขที่ย้ายค่ายในการสมัครแพ็กเกจ Disney+ Hotstar รายเดือน เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดในเดือนถัดไปเท่านั้น
• อัตราค่าบริการที่กำหนด ได้ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต
• ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจ Disney+ Hotstar ได้ที่ https://www.ais.th/disney

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ VIU Premium
• หลังจากที่แพ็กเกจเริ่มมีผลใช้งาน ระบบจะส่ง SMS แจ้ง Link เพื่อให้รับสิทธิ์ VIU Premium ภายใน 3 วันนับจากวันที่สมัครแพ็กเกจหลัก โดยต้องรับสิทธิ์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS
สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ตลอดโครงการ
เฉพาะลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจ AIS ZEED 5G, U-ZEED และ Super U-ZEED ที่กำหนด สามารถสมัคร VIU Premium ฟรี 12 เดือนได้
แพ็กเกจ VIU Premium จำกัดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
สามารถใช้งาน VIU Premium ได้หลังได้รับ SMS ยืนยันเท่านั้น
หลังจากรับสิทธิ์และสามารถผูกบัญชีใช้งานกับ VIU Account ได้
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลัก สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจ VIU Premium สิ้นสุดการใช้งานทันที
การยกเลิกแพ็กเกจ VIU Premium สามารถยกเลิกได้ด้วยตัวเองผ่านทาง myAIS พร้อมทั้งสามารถยกเลิกผ่าน AIS Call Center/AIS Shop ได้
สิทธิ์แพ็กเกจ VIU Premium ฟรี 12 เดือน รับสิทธิ์นับจากวันที่สมัครบริการ หลังจากนั้นระบบหักค่าบริการอัตโนมัติ 119 บ./เดือน ในเดือนที่ 13 เป็นต้นไป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต)
สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิ์จากแอปพลิเคชัน/บริการที่กำหนดครั้งแรกเท่านั้น โดยเมื่อยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลักแล้วสิทธิ์ใช้งานฟรีจะสิ้นสุดลงทันที
ไม่สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium
• รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 3 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
• รับสิทธิ์ YouTube Premium กด*656*1#โทรออก รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
• สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
• หากเคยรับสิทธิ์การใช้งานและทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
• หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium เดือนละ 159 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขการรับ Apple Music
• สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข/Apple ID สามารถสมัครรับสิทธิ์ใช้งานได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น
• อัตราค่าบริการที่กำหนด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต
• หลังจากครบช่วงทดลองใช้ Apple Music ฟรี 6 เดือน คิดค่าบริการอัตโนมัติเดือนละ 129 บาท
• สิทธิ์ใช้งานจะสิ้นสุดลงเมื่อยกเลิกแพ็กเกจ Apple Music
• ในการสมัครแพ็กเกจนี้ถือเป็นการตกลงและยินยอมการใช้บริการ Apple Music เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายอื่น ๆ ของบริการ Apple Music
• สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินชดเชยส่วนต่างในกรณีที่ไม่มีการใช้งานหรือทำการยกเลิกสมาชิกกลางคัน
• ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Apple Music ผ่าน Google Play Store
• สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานปกติเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น

เงื่อนไขรับสิทธิ์ Apple Arcade
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้ iOS เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข/Apple ID สามารถสมัครรับสิทธิ์ใช้งานได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น
• ลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจ AIS ZEED 5G, U-ZEED และ Super U-ZEED ทุกแพ็กเกจ สามารถรับสิทธิ์ Apple Arcade ฟรี 6 เดือนได้
• หลังจากครบช่วงทดลองใช้ฟรี Apple Arcade คิดค่าบริการอัตโนมัติเดือนละ 99 บาท
• อัตราค่าบริการที่กำหนด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต
• สิทธิ์ใช้งานจะสิ้นสุดลงเมื่อยกเลิกแพ็กเกจ Apple Arcade
• ในการสมัครแพ็กเกจนี้ถือเป็นการตกลงและยินยอมการใช้บริการ Apple Arcade เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายอื่น ๆ ของบริการ Apple Arcade
• สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานปกติเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น

+ เพิ่มเติม-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 463 เบอร์ ซื้อจากออนไลน์เท่านั้น (ผู้จดทะเบียนต้องมีอายุระหว่าง 17-24 ปี และต้องแสดงบัตรนักศึกษาเท่านั้น)
 • รายเดือน
  061-026-0498
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-0533
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-0553
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-0881
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-0896
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-0901
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-0905
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-0906
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-0910
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-0912
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-0916
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-1701
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-2034
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-2073
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-2074
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-2075
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-2076
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-2077
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-2080
  ZEED 5G
 • รายเดือน
  061-026-2081
  ZEED 5G