s


ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)

ราคาซิม 199 บาท

  399 บาท
  5GB
  150 นาที
  ไม่จำกัด
  Youtube Premium 3 เดือน
  รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 3 เดือน

“โปรดอ่าน ”ข้อตกลงและเงื่อนไข” ในส่วนข้อตกลงการใช้บริการเบอร์พรีเมียม เบอร์พลิกชีวิต เบอร์เลขลิขิต เบอร์สวยเสริมชีวิต เบอร์เสริมชีวิต ก่อนชำระเงิน”

เงื่อนไขแพ็กเกจ AIS 5G Max Speed

 • ค่าบริการส่วนเกิน
  • โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 2.5 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
  • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ AIS 5G MAX SPEED และ ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ฟรีซิมพร้อมเน็ต 5G 50GB จะได้รับการเปิดบริการ AIS 5G โดยอัตโนมัติ (โดยลูกค้าที่ใช้เครื่องที่รองรับ AIS 5G จะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 5G หากลูกค้าไม่ได้ใช้เครื่องที่รองรับ AIS 5G จะใช้งานได้ตามข้อจำกัดของเครื่องรุ่นนั้นๆ)
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • แพ็กเกจ 299 – 899 บ.
  • แพ็กเกจ 399-899 บาทสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด จากนั้น 384Kbps แพ็กเกจ 299 บาทสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด จากนั้น 128Kbps
  • แพ็กเกจ 699 บาท สามารถใช้เน็ต 5G/4G จำนวน 50GB หลังจากนั้นเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps, โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้น โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 1 ชม. , โทรนอกเครือข่ายได้ 50 นาที
  • แพ็กเกจ 899 บาท สามารถใช้เน็ต 5G/4G จำนวน 80GB หลังจากนั้นเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps, โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้น โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 1 ชม. , โทรนอกเครือข่ายได้ 70 นาที
  • สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • แพ็กเกจ 1,199 – 1,999 บ.
  • โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้น โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 1 ชม.
  • เน็ต 5G/4G/3G ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 1Gbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามคระยะเสวามเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่าง ต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไป ได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข

เงื่อนไขสิทธิ์ซิมฟรี 50GB สูงสุด 4 ซิม
 • ลูกค้าจดทะเบียนแพ็ก 5G MAX SPEED รับสิทธิ์ซิม Service 5G/4G/3G ปริมาณเน็ตฟรี 50GB/ซิมฟรี ไม่มีค่าบริการซิมและค่าแพ็กเกจซิม
  • -ราคา 1,999บ. รับสิทธิ์ฟรีสูงสุด 4 ซิม 
   -ราคา 1,699บ. รับสิทธิ์ฟรีสูงสุด 3 ซิม 
   -ราคา 1,399บ. รับสิทธิ์ฟรีสูงสุด 2 ซิม
   -ราคา 1,199บ. รับสิทธิ์ฟรี 1 ซิม
 • แพ็กเกจซิมฟรี 50GB ระยะเวลา 12 รอบบิล
 • ซิมฟรี ไม่สามารถสมัคร Multi sim ได้ ยกเว้นเปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจ 4G MAX Speed 299บ. จึงสามารถสมัคร Multi sim ได้ตามเงื่อนไข การสมัคร Multi sim ปัจจุบัน
 • ลูกค้าจดทะเบียนซิมฟรีภายใต้ชื่อ และบัตรประชาชนเดียวกับ Main 5G Max Speed และไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจระหว่าง 12 รอบบิลได้
 • สิทธิ์รับซิมฟรี 1 ครั้งต่อหมายเลขเบอร์หลักตลอดโครงการ หมายเลขหลักเท่านั้น
 • หลังจากสิ้นสุด 12 รอบบิล ซิมฟรี 50GB จะเปลี่ยน แพ็กเกจเป็น 4G MAX SPEED ราคา 299บ.
 • หลังใช้งานเน๊ตครบ 50GB ความเร็วจะปรับความเร็วที่ 128 Kbps ซิมฟรีนี้สามารถซื้อ On Top ได้โดยจะเรียกเก็บค่า On-Top ต่างๆภายใต้ชื่อ และบัตรประชาชนเดียวกับ Main 5G Max Speed
 • กรณียกเลิก/เปลี่ยนโปร/เปลี่ยนเจ้าของ ซิมฟรีภายใต้เจ้าของเดียวกันจะมีผลสิ้นสุดทุกซิม และจะปรับเป็นใช้โปร 4G MAX SPEED ราคา 299บ.
 • สิทธิ์ AIS Super WiFi/ Serenade/ AR service/ VR service ไม่สามารถรับสิทธิ์ร่วมได้
 • สิทธิ์การรับซิมฟรีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับหรือจดทะเบียนแทนได้ กรณีรับไม่เต็มสิทธิ์จะไม่สามารถขอรับเพิ่มได้ ไม่สามารถโอนให้หมายเลขอื่นได้ และสิทธิ์การใช้งานซิมฟรีที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข

เงื่อนไข AIS 5G Play VR
 • รับสิทธิ์ 6 เดือน ราคา 199 บาท /เดือน (ไม่รวม VAT) สำหรับแพ็กเกจราคา 699-899บ. (มูลค่า 1,194บ.) และ 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจราคา 1199-1999บ. (มูลค่า 2,388บ.) สามารถโหลด “AIS 5G Play VR” ผ่าน App Store, Play Store และ Huawei Store
 • ตรวจสอบรุ่นมือถือที่รองและข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/5G/VR

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ AIS Cloud Game Blacknut by GAMELOFT

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ 699-1999 บาท รับสิทธิ์การใช้งาน AIS 5G Cloud Game กว่า 350 เกมส์ ฟรี 90 วัน มูลค่า 897 บาท
 • หลังจากลูกค้ากดรับสิทธิ์แล้ว ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพิลเคชั่น  Blacknut by GAMELOFT เพื่อใช้งาน Cloud Game ที่ www.ais.co.th/5G/CloudGame
 • สิทธิ์ฟรี 1 ครั้ง/ การใช้งานได้ 1 account ตลอดโครงการ สามารถกดรับสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากเริ่มใช้งานแพ็กเกจ สิทธิ์ดังกล่าวนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้และเมื่อรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเป็นเงินเต็ม หรือบางส่วนได้
 • รองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือระบบ Android 5.0 หรือ 5.0 ขึ้นไป เท่านั้น
 • สิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเฉพาะ 6,600 หมายเลขเท่านั้น หากเกินสิทธิ์จะแสดงหน้าจอสมัครและจ่ายค่าบริการปกติ
 • หลังสิทธิ์ฟรีตามระยะที่กำหนดสามารถใช้งานต่อเนื่องโดยระบบจะคิดค่าบริการรายเดือน 299 บาท (ไม่รวม VAT) และมี SMS แจ้งเตือน 3 วันก่อนคิดค่าบริการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาใช้งานอยู่ปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครแพ็กเกจราคา 699 บ.ขึ้นไป รับสิทธิ์ดูฟรีนาน 6 เดือน (มูลค่า 954บ.) ค่าอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจลูกค้า
 • วิธีการรับสิทธิ์ YouTube Premium กด*656*1#โทรออก แล้วรอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน [ใช้บัญชี Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์]
 • รับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium และ YouTube Music Premium ด้วยสำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น และเป็นผู้ที่ ไม่เคยรับสิทธิ์การใช้งาน และทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบแล้ว ลูกค้าที่ใช้งานระบบ Android และ iOS สามารถเลือกชำระผ่านบิลเอไอเอสได้ และคิดค่าบริการ YouTube Premium เดือนละ 159 บ. (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือสามารถจัดการช่องทางการชำระด้วยตนเองที่ https://support.google.com/youtube/answer/9517178?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en-GB&oco=1
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสิทธิ์ WORK Anywhere
 • เมื่อสมัครแพ็กเกจราคา 399-1,999 บาท ลูกค้ารอรับ SMS สิทธิ์ฟรีอินเทอร์เน็ตสำหรับการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวทางมือถือนาน 3 เดือน มูลค่า 99 บาท/ เดือน
 • แพ็กเกจนี้จะไม่รวมค่า license ในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว
 • แพ็กเสริมฟรีเน็ตจะสิ้นสุดการใช้งานเมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เซเรเนด
 • รับสิทธิ์เซเรเนด ระดับ Emerald เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Max Speed 899-1399 บาท
 • รับสิทธิ์เซเรเนด ระดับ Gold เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Max Speed 1,699 บาทขึ้นไป
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เซเรเนด นานสูงสุด 12 เดือน นับจากวันที่สมัครใช้งานโปรโมชั่น
 • ระบบจะดำเนินการให้สิทธิ์เซเรเนดในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์เซเรเนดที่สูงกว่าสิทธิ์เซเรเนดเดิม โดยจะมี SMS แจ้ง
 • ระบบจะดำเนินการมอบสถานะเซเรเนดให้อัตโนมัติ โดยจะเห็นสถานะของลูกค้าภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ นับจากวันที่ดำเนินการในระบบเสร็จสิ้น
 • ลูกค้าจะได้รับ Serenade Package
  • กรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สมัครแพ็กเกจสำเร็จ
  • ต่างจังหวัด ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจสำเร็จ
 • สงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์เซเรเนด กับหมายเลขที่สมัครแพ็กเกจตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถสลับหรือโอนสิทธิ์ไปยังหมายเลขอื่นได้
 • กรณีลูกค้ายกเลิก/เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น แล้วไปสมัครโปรโมชั่นอื่นๆ นอกเหนือจากโปรโมชั่นที่ให้สิทธิ์เซเรเนด สิทธิ์เซเรเนดจะสิ้นสุดลงทันที
 • หลังจากระยะเวลารับสิทธิ์เซเรเนดจากการสมัครโปรโมชั่นที่ร่วมโครงการนี้สิ้นสุดลง หมายเลขนี้จะถูกพิจารณาการรับสิทธิ์เซเรเนดตามหลักเกณฑ์ปกติ
 • ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าใช้บริการ หรือมีประวัติชำระค่าบริการไม่ตรงกำหนด จะไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้

เงื่อนไข Google One

 • สำหรับลูกค้ารายเดือนบุคคลธรรมดาใช้งานอยู่ปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครแพ็กเกจราคาเท่ากับหรือมากกว่า 699 บ.ขึ้นไป รับสิทธิ์ใช้งาน Google One ฟรี 6 เดือนแรก และแพ็กเกจราคาน้อยกว่า 699 บ. รับสิทธิ์ใช้งานฟรี 3 เดือนแรก ค่าอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจลูกค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ไม่เคยทดลองใช้ฟรี และไม่เคยสมัครใช้งาน Google One มาก่อน รวมถึงไม่เคยได้รับสิทธิ์ ฟรีจากโครงการอื่นๆก่อนหน้านี้
 • ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • ลูกค้าที่ใช้งานเครื่อง iPad หรือแท็บเล็ตอื่นๆ ต้องเปลี่ยนซิมมาใส่เครื่องสมาร์ทโฟนก่อน แล้วกด *642#โทรออก เพื่อรับสิทธิ์ฟรี Google One
  หากลูกค้าไม่สะดวกเปลี่ยนซิมสามารถ Scan หรือ คลิกที่ QR code ในเว็ป www.ais.th/googleone ตรงขั้นตอนการสมัคร หรือผ่าน Link https://m.ais.co.th/GAH78GmFP

 • หลังจากรับสิทธิ์ฟรีครบแล้ว ลูกค้าที่ใช้งานระบบ Android, iOS และ Huawei คิดค่าบริการเดือนละ 70 บ. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับ iOS ตัดผ่านบัตรเครดิต เดบิต และ PayPal และตามช่องทางอื่นๆ ที่ Google One ระบุไว้)
 • หากเป็นผู้ใช้บริการ Google One อยู่แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี หรือ ขอให้เปลี่ยนการใช้บัญชี Google, Gmail ที่รูปโปรไฟล์เพื่อลองรับสิทธิ์อีกครั้ง
 • กรณีลูกค้ายกเลิกหลังสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี สมาชิกทุกคนจะได้พื้นที่จัดเก็บ 15GB/สมาชิก โดยไฟล์ทั้งหมดจะยังคงอยู่แต่จะอัพโหลดไฟล์/ รับ-ส่งอีเมลเพิ่มอะไรใหม่ไม่ได้จนกว่าจะเพิ่มพื้นที่ว่าง หรือสมัครเป็นสมาชิก
 • หากต้องการข้อมูลพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google One โปรดไปที่ https://one.google.com/about
 • ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้งานฟรี Google Play จะทำการส่ง Email แจ้งเตือนล่วงหน้า 3 วัน
+ เพิ่มเติม-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 2454 เบอร์ ซื้อจากออนไลน์เท่านั้น
 • รายเดือน
  061-235-3652
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-235-3690
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-235-8396
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-235-8596
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-235-9096
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-236-3650
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-236-5851
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-238-3963
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-238-5496
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-238-5636
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-238-5916
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-239-3690
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-239-6983
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-239-8356
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-239-8396
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-239-9650
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-241-4425
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-241-4547
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-241-5056
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-241-5255
  ซิมเบอร์เสริมชีวิต (รุ่งเรือง&มั่งคั่ง)