s


ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)

ราคาซิม 199 บาท

  699 บาท
  50 GB
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
โทรทุกเครือข่าย 50 นาที
  AR Service 6 เดือน,VR Service 6 เดือน, Clould Game 3 เดือน
  รับส่วนลด AIS Play VR 20%
  รับสิทธิ์ใช้งานพื้นที่ Google One 100 GB 6 เดือน

“โปรดอ่าน ”ข้อตกลงและเงื่อนไข” ในส่วนข้อตกลงการใช้บริการเบอร์พรีเมียม เบอร์พลิกชีวิต เบอร์เลขลิขิต เบอร์สวยเสริมชีวิต เบอร์เสริมชีวิต ก่อนชำระเงิน”

เงื่อนไขแพ็กเกจ AIS 5G Max Speed

 • แพ็กเกจ 299 – 899 บ.
  -
  แพ็กเกจ 299 บาทสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด จากนั้น 128Kbps แพ็กเกจ 399-899 บาทสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด จากนั้น 384Kbps
  - สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
  - กรณีการใช้งานโทรในเครือข่ายไม่จำกัดเกิน 60 นาที/ ครั้ง จำนวนการโทรส่วนเกินจะตัดจากจำนวนค่าโทรในแพ็กเกจ จากนั้นส่วนเกินจะถูกคิดค่าบริการตามจริง
 • แพ็กเกจ 1,199 – 1,999 บ.
  -
  เน็ต 5G ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 1Gbps
  - โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้น โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 1 ชม. กรณีการใช้งานโทรในเครือข่ายไม่จำกัดเกิน 60 นาที/ ครั้ง จำนวนการโทรส่วนเกินจะตัดจากจำนวนค่าโทรในแพ็กเกจ จากนั้นส่วนเกินจะถูกคิดค่าบริการตามจริง
  - ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • ค่าบริการส่วนเกิน
  -
  โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS  ข้อความละ 2.5 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
  - อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไป ได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท จำกัดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกัน (ฟรีค่าธรมเนียมครั้งแรก)

เงื่อนไขสิทธิ์ซิมฟรี

 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ 5G MAX SPEED ตั้งแต่ 1,199 บ.เป็นต้นไป สามารถรับฟรีซิมเบอร์ใหม่ พร้อมสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G โดยไม่เสียค่าบริการซิมและค่าแพ็กจซิมเพิ่ม
  - แพ็กเกจ 1,999บ. รับสิทธิ์ฟรี 2 ซิม  สามารถแชร์เน็ตกันได้ระหว่างซิมฟรี 200GB หลังจากใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้เน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 4Mbps และแชร์ค่าโทรร่วมกันกับเบอร์หลักรวม 700 นาที
  - แพ็กเกจ 1,699บ. รับสิทธิ์ฟรี 2 ซิม  สามารถแชร์เน็ตกันได้ระหว่างซิมฟรี 100GB หลังจากใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้เน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 4Mbps แชร์ค่าโทรร่วมกันกับเบอร์หลักรวม 500 นาที
  - แพ็กเกจ 1,399บ. รับสิทธิ์ฟรี 2 ซิม  ได้อินเทอร์เน็ต 50GB/ซิม หลังจากใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถได้เน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 4Mbps
  - แพ็กเกจ 1,199บ. รับสิทธิ์ฟรี 1 ซิม  เน็ต 50GB หลังจากใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถได้เน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 4Mbps
 • ลูกค้าต้องจดทะเบียนซิมฟรีด้วยชื่อ นามสกุลและเลขบัตรประชาชนเดียวกับเบอร์หลักที่สมัครแพ็กเกจ 5G Max Speed
 • กรณียกเลิก/เปลี่ยนโปร/เปลี่ยนเจ้าของ ซิมฟรีภายใต้เจ้าของเดียวกันจะมีผลสิ้นสุดทุกซิม และจะปรับเป็นใช้แพ็กเกจ 5G MAX SPEED ราคา 299บ.
 • สิทธิ์ AIS Super WiFi/ Serenade/ AR service/ VR service ไม่สามารถรับสิทธิ์ร่วมได้
 • สิทธิ์การรับซิมฟรีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับหรือจดทะเบียนแทนได้ กรณีรับไม่เต็มสิทธิ์จะไม่สามารถขอรับเพิ่มได้ ไม่สามารถโอนให้หมายเลขอื่นได้ และสิทธิ์การใช้งานซิมฟรีที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Google One 100GB
บริการ Google One สำหรับจัดเก็บพื้นที่ให้กับรูปภาพ วิดีโอ เอกสาร และอีเมลทั้งหมดด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นใน Google Drive, Gmail และ Google Photos และสามารถแบ่งพื้นที่เก็บข้อมูลให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 5 สมาชิก (รวมเป็น 6 สมาชิก)

 • สำหรับลูกค้ารายเดือนบุคคลธรรมดาใช้งานอยู่ปัจจุบันและลูกค้าใหม่  เมื่อสมัครแพ็กเกจราคาเท่ากับหรือมากกว่า 699 บ.ขึ้นไป รับสิทธิ์ใช้งาน Google One ฟรี 6 เดือนแรก และแพ็กเกจราคาน้อยกว่า 699 บ. รับสิทธิ์ใช้งานฟรี 3 เดือนแรก ค่าอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจลูกค้า กด *642#โทรออก และทำตามระบบแนะนำ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ไม่เคยทดลองใช้ฟรี และไม่เคยสมัครใช้งาน Google One มาก่อน  รวมถึงไม่เคยได้รับสิทธิ์ ฟรีจากโครงการอื่นๆก่อนหน้านี้
 • ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หลังจากรับสิทธิ์ฟรีครบแล้ว ลูกค้าที่ใช้งานระบบ Android, iOS และ Huawei คิดค่าบริการเดือนละ 70 บ. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับ iOS ตัดผ่านบัตรเครดิต เดบิต และ PayPal และตามช่องทางอื่นๆ ที่ Google One ระบุไว้)
 • บัญชี Google ที่ใช้สำหรับทำงาน GSuite จะไม่ได้รับสิทธิ์การทดลองใช้ฟรี 3 และ 6 เดือน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลที่รูปโปรไฟล์มุมขวาของหน้าจอก่อนเพื่อกดรับสิทธิ์อีกครั้ง
 • หากเป็นผู้ใช้บริการ Google One อยู่แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี หรือ ขอให้เปลี่ยนการใช้บัญชี Google, Gmail ที่รูปโปรไฟล์เพื่อลองรับสิทธิ์อีกครั้ง
 • กรณีลูกค้ายกเลิกหลังสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี สมาชิกทุกคนจะได้พื้นที่จัดเก็บ 15GB/สมาชิก โดยไฟล์ทั้งหมดจะยังคงอยู่แต่จะอัพโหลดไฟล์/ รับ-ส่งอีเมลเพิ่มอะไรใหม่ไม่ได้จนกว่าจะเพิ่มพื้นที่ว่าง หรือสมัครเป็นสมาชิก
 • หากต้องการข้อมูลพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google One โปรดไปที่ https://one.google.com/about

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ AIS 5G VR PORT

 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ซื้อ AIS 5G VR PORT ราคาพิเศษ หรือ รับฟรี AIS 5G VR PORT ได้ 1 เครื่อง ต่อ 1 หมายเลข
 • สิทธิ์ AIS 5G VR PORT เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ซื้อ AIS 5G VR PORT ราคาพิเศษ หรือ รับฟรี AIS 5G VR PORT เมื่อใช้แพ็กเกจรายเดือนขั้นต่ำ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ลูกค้าที่ใช้งานแพ็กเกจ AIS 5G MAX SPEED 1199 ขึ้นไป สามารถรับสิทธิ์ฟรี AIS 5G VR PORT ได้ ไม่จำกัดระยะเวลา 
 • (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ฟรี AIS 5G VR PORT ตกลงเซ็นข้อตกลงใช้บริการต่อเนื่องในระบบรายเดือน นาน 3 เดือน โดยตลอดระยะเวลาสัญญา
 • จะมีผลให้ลูกค้า ไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้
  - ขอยกเลิกใช้บริการ (Disconnect)
  - ขอโอนย้ายไปใช้งานเครือข่ายอื่น (Port Out)
  - ขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน (Change Owner)
  - ขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน (Change Charge Type)
  - ขอเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนต่ำกว่าราคาที่กำหนด
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ฟรี AIS 5G VR PORT สามารถขอยกเลิกข้อตกลงฯ ได้โดยการชำระคืนค่าปรับเท่ากับ ส่วนลดค่าเครื่องฯ (ไม่มี VAT) ตามที่ ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข AIS 5G Play VR

 • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น ลูกค้า 4G และ 5G รับสิทธิ์ 6 เดือน ราคา 199 บาท /เดือน (ไม่รวม VAT) สำหรับแพ็กเกจราคา 699-899บ. (มูลค่า 1,194บ.) และ 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจราคา 1199-1999บ. (มูลค่า 2,388บ.)
 • กรณีได้รับสิทธิ์ฟรี 6 เดือนจากโครงการ 4K มาก่อนที่จะสมัคร 5G MAX ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ทั้ง 2 โครงการโดยแยกระยะเวลาที่ได้รับตามสิทธิ์แต่ละโครงการ
 • กรณี Down Pack สิทธืฟรี VR 6 และ 12 เดือนที่ได้รับจากแพ็กเกจจะหลุดทันที (หมายเหตุ: ฟรี VR จาก 4K จะไม่หลุดทุกกรณี ยกเว้นลูกค้าขอยกเลิก)
 • ตรวจสอบรุ่นมือถือที่รองและข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/5G/VR 

เงื่อนไข AIS 5G Play VR

 • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น รับสิทธิ์ 6 เดือน ราคา 199 บาท /เดือน (ไม่รวม VAT) สำหรับแพ็กเกจราคา 699-899บ. (มูลค่า 1,194บ.) และ 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจราคา 1199-1999บ. (มูลค่า 2,388บ.) สามารถโหลด “AIS 5G Play AR” ผ่าน App Store และ Play Store
 • ตรวจสอบรุ่นมือถือที่รองและข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/5G/VR 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ AIS Cloud Game Blacknut by GAMELOFT

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ 699-1999 บาท รับสิทธิ์การใช้งาน AIS 5G Cloud Game กว่า 350 เกมส์ ฟรี 90 วัน มูลค่า 897 บาท
 • หลังจากลูกค้ากดรับสิทธิ์แล้ว ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพิลเคชั่น  Blacknut by GAMELOFT เพื่อใช้งาน Cloud Game ที่ www.ais.co.th/5G/CloudGame
 • รับสิทธิ์ฟรี 1 ครั้ง/ การใช้งานได้ 1 account ตลอดโครงการ สามารถกดรับสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากเริ่มใช้งานแพ็กเกจ สิทธิ์ดังกล่าวนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้และเมื่อรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเป็นเงินเต็ม หรือบางส่วนได้
 • รองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือระบบ Android 5.0 หรือ 5.0 ขึ้นไป เท่านั้น
 • สิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเฉพาะ 6,600 หมายเลขเท่านั้น หากเกินสิทธิ์จะแสดงหน้าจอสมัครและจ่ายค่าบริการปกติ
 • หลังสิทธิ์ฟรีตามระยะที่กำหนดสามารถใช้งานต่อเนื่องโดยระบบจะคิดค่าบริการรายเดือน 299 บาท (ไม่รวม VAT) และมี SMS แจ้งเตือน 3 วันก่อนคิดค่าบริการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
+ เพิ่มเติม-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 1049 เบอร์ ซื้อจากออนไลน์เท่านั้น
 • รายเดือน
  061-239-9099
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-298-8555
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-325-5444
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-325-5666
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-352-2822
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-352-4222
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-352-5888
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-383-2444
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-462-9009
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-462-9090
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-463-9009
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-464-5005
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-498-3222
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-509-2229
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-509-6222
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-523-9000
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-523-9090
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-529-3888
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-532-9009
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)
 • รายเดือน
  061-558-5222
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (ร่ำรวย รักรุ่ง)