s


ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
  550 บาท
  4G/3G ต่อเนื่อง 30 GB
  100 นาที ทุกเครือข่าย
  ฟรี ไม่จำกัด
    ปรับความเร็วเน็ตได้: 2 Mbps > 4 Mbps > 8 Mbps > Max Speed

*หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 750 บาท เล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384kbps, 450 และ 550 บาทเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 256kbps
*การใช้งาน 4G แบบไม่จำกัด เล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300Mbps และ 3G แบบไม่จำกัด เล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 42Mbps

“โปรดอ่าน ”ข้อตกลงและเงื่อนไข” ในส่วนข้อตกลงการใช้บริการเบอร์พรีเมียม เบอร์พลิกชีวิต เบอร์เลขลิขิต เบอร์สวยเสริมชีวิต เบอร์เสริมชีวิต ก่อนชำระเงิน”

เงื่อนไขบริการแพ็กเกจ Next G Flexi Speed

 • แพ็กเกจราคา 450 บ. สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่าย, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • แพ็กเกจราคา 550 บ. และ 750 บ. สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่าย, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และ ลูกค้าปัจจุบัน
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G/3G เมื่อครบตามปริมาณที่กำหนด ลูกค้าจะใช้ความเร็วตามแพ็กเกจ ดังกล่าวตามความเร็วดังนี้ แพ็กเกจ 450 บาทและ 550 บาทสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 256kbps. และ 750 บาทสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384kbps
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน: โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM โดยการปรับสปีดความเร็วเน็ตจะเป็นไปตามโปรไฟล์ ของเบอร์หลัก
 • การใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตแบบ Fixed Speed/ Share Plan และ Time-base ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจหลัก และแพ็กเกจเสริมได้
 • การปรับสปีดมีผลต่อสปีดโปรไฟล์ของแพ็กเกจ รวมถึงของการชม Content แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น หากลูกค้ามีแพ็กเกจ 8 GB และมีแพ็ค Youtube 10Mbps หากลูกค้าปรับสปีดเป็น 4Mbps จะส่งผลกับการใช้ Youtube และ Internet อื่นๆ จะใช้ได้ที่ 4Mbps เช่นกัน
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท จำกัดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกัน
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือ ลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้ เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการปรับสปีด

 • การปรับ Speed สามารถปรับได้ 4 ระดับ โดยสามารถปรับได้สูงสุด 10 ครั้ง/ รอบบิล
 •   - สปีด 2Mbps กด *666*2#โทร
 •   - สปีด 4Mbps กด*666*4#โทร
 •   - สปีด 8Mbps กด*666*8#โทร
 •   - สปีด – reset กลับสู่สปีดตามแพ็คของลูกค้า กด*666*0#โทร
 • วิธีการเช็คสปีดปัจจุบัน กด *666#โทร การเช็กสปีดจะไม่นับรวมการปรับสปีด 10 ครั้ง/ รอบบิล
 • การปรับสปีดจะสามารถทำได้ในขณะที่ลูกค้ายังมีปริมาณเน็ตคงเหลือในแพ็กเกจ จะไม่มีผลเมื่อลูกค้าใช้เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดแล้ว (Throttling speed)
 • ไม่มีค่าบริการในการปรับสปีด ระบบจะนับการเพิ่มสปีด 1 ครั้งและนับการลดสปีด 1 ครั้ง รวมกัน 10 ครั้งต่อรอบบิล กรณีจดทะเบียน/ ยกเลิก ระหว่างรอบบิลๆ นั้นจะรับสิทธิ์ 10 ครั้ง เมื่อปรับจน ครบ 10 ครั้งแล้ว ครั้งต่อไปจะเป็นการ reset กลับสู่สปีดตามแพ็คของลูกค้า กด*666*0#โทร
 • การตรวจสอบประวัติการปรับสปีดสามารถทำได้ผ่าน my AIS App และ Website https://myais.ais.co.th/login
 • กรณีลูกค้าเปลี่ยนเจ้าของไปในนามเจ้าของใหม่การปรับสปีดจะเริ่มนับใหม่โดยมีผลตามการเริ่มโปรโมชัน
+ เพิ่มเติม
-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 1579 เบอร์ ซื้อจากออนไลน์เท่านั้น
 • รายเดือน
  061-056-5050
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-058-7447
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-092-4747
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-094-4422
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-095-8585
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-096-1441
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-096-5005
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-096-5050
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-096-9900
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-097-4422
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-097-8383
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-158-7474
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-159-5005
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-163-5005
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-163-5050
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-163-5885
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-165-3883
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-165-9009
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-165-9900
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)
 • รายเดือน
  061-169-0505
  ซิมเบอร์สวย เสริมชีวิต (รุ่งเรือง มั่งคั่ง)