Online MAXX
  4G/3G ต่อเนื่อง 40 GB Next G ไม่จำกัด
  300 นาที ทุกเครือข่าย
  ฟรี ไม่จำกัด

*หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนดทุกแพ็กเกจ สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps


เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • เฉพาะการจดทะเบียนเลขหมายใหม่ผ่านช่องทาง online เท่านั้น หากลูกค้าเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจจะไม่สามารถเลือกแพ็กเกจเดิมได้
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/ VDO Call นาทีละ 1.50 บาท, SMS ข้อความละ 3 บาท, MMS ข้อความละ 4 บาท
 • อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ Bit Torrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้ได้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด
+ เพิ่มเติม
-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 1143 เบอร์
 • รายเดือน
  080-052-3217
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-052-3286
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-052-6532
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-052-8974
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-058-0473
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-058-1038
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-058-2875
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-058-3417
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-058-4280
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-058-4701
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-058-6701
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-058-6706
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-058-7681
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-061-0224
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-061-0259
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-061-0484
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-061-1127
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-061-1502
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-061-1570
  Online MAXX
 • รายเดือน
  080-061-1614
  Online MAXX