เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน

รับสิทธิ์ส่วนลดแพ็กเกจ เพียงกรอกเบอร์ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! 10 หลัก แล้วรอรับรหัสผ่าน SMS

ระบุรหัสผ่านที่ได้รับ

ต่อไป

เปลี่ยนง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน2) เลือกแพ็กเกจ และกรอกข้อมูลส่วนตัว
3) รับ SMS แจ้งผล


เงื่อนไขการเปลี่ยนระบบเติมเงินเป็น เอไอเอส รายเดือนผ่านช่องทางออนไลน์

 • ลูกค้าเปลี่ยนระบบเติมเงินเป็นรายเดือนผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องมีอายุการใช้งานเอไอเอส วัน-ทู-คอล! มากกว่า 60 วันขึ้นไป
 • ลูกค้าที่สามารถเปลี่ยนระบบเติมเงินเป็นรายเดือนผ่านช่องทางออนไลน์จะต้องลงทะเบียนแสดงตนซิมเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ไว้สมบูรณ์ด้วยบัตรประชาชน และต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
 • ต้องเป็นเจ้าของเบอร์ โดยต้องสามารถระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้ทำการแสดงตนไว้
 • ลูกค้าต้องไม่มียอดหนี้คงค้างเกินกำหนดกับทางบริษัทเอไอเอส
 • ไม่ติดสัญญาการซื้อเครื่องโทรศัพท์ในราคาพิเศษจากโครงการต่างๆในระบบเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ที่มีเงื่อนไขไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้
 • ต้องไม่เป็นเลขหมายในโครงการพิเศษ ที่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนได้ เช่น SIM 2 Fly, Traveler SIM (Lucky SIM), Net Marathon, Super Smart Plus
 • ยอดเงินคงเหลือหรือหนี้คงค้างจากเบอร์เติมเงิน จะถูกโอนไปยังเบอร์รายเดือนของลูกค้าอัตโนมัติ ก่อนตัดรอบบิลเดือนแรก
 • ยอดเงินคงเหลือถูกโอนไปยังระบบเอไอเอสรายเดือนเพื่อใช้ชำระค่าบริการเอไอเอสรายเดือนเท่านั้น โดยลูกค้าจะไม่สามารถขอคืนหรือถอนเงินคงเหลือออกได้
 • ลูกค้าที่มีเงินคงเหลือบนระบบเติมเงินมากกว่า 2,000 บาท หรือมีหนี้คงค้างบนระบบเติมเงินมากกว่า 50 บาท จะยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรายเดือนได้
 • สำหรับลูกค้าระบบเติมเงินที่ใช้โปรโมชั่นแชร์แพลน หากมียอดเงินคงเหลือในระบบเติมเงิน ยอดเงินคงเหลือจะถูกเปลี่ยนเป็นส่วนลดค่าโทรส่วนเกินของแพ็กเกจรายเดือน โดยส่วนลดค่าโทรสามารถใช้ได้นาน 12 รอบบิล
 • เงินคงเหลือ, นาทีคงเหลือ หรือสิทธิพิเศษในกระเป๋าโบนัส จะไม่สามารถโอนไปยังระบบรายเดือนได้ (ลูกค้าควรโอนเงินคงเหลือหรือใช้งานให้หมดก่อนเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน)
 • ลูกค้าที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถใช้บริการ GSM Top Up ได้จนกว่าจะใช้งานเอไอเอสรายเดือนมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • แพ็กเกจเสริมต่างๆที่สมัครไว้บนระบบเติมเงินจะถูกยกเลิกทันที
 • ลูกค้าจะได้รับเอกสารการแจ้งค่าใช้บริการในรูปแบบ e-bill ผ่านทาง SMS เท่านั้น
 • กำหนดการจำกัดวงเงิน (Credit Limit) ที่ 2,000 บาท หากลูกค้าต้องการขยายวงเงิน สามารถนำสำเนาบัตรประชาชาชนไปยื่นขอเพิ่มวงเงินได้ที่เอไอเอส ช็อปทุกสาขา